Tiskové prohlášení

Dnes bylo předáno v oblastní kanceláři Hnutí ANO 2011 oznámení dvanácti členů MO Prostějov o ukončení členství. Mezi nimi i tří zastupitelů města Prostějova, tedy nás.

 Pod vlivem událostí, které se v poslední době odehrály, jsme se po dlouhém rozmýšlení rozhodli pro ukončení členství v hnutí ANO 2011. Odchod z Hnutí jsme vyhodnotili jako jedinou možnou variantu. Směr, který Hnutí v poslední době nabralo na místní úrovni, nemá nic společného se zásadami, pro které jsme do Hnutí vstoupili, hájili je a prosazovali na politickém kolbišti.

Jak se však v průběhu času ukázalo, někomu stále šlapeme na kuří oka. Mocenské vazby v Prostějově jsou zřejmě natolik silné, že prostřednictvím nastrčených posluhovačů dochází  v oblastní organizaci Hnutí k odklonu od programových zásad a naopak k souznění s mocenskými zájmovými skupinami.

Domníváme se, že není možné dosáhnout změn, které jsme si ve svém volebním programu předsevzali, aniž bychom se neoprostili z vlivu "hybatelů". Postup oblastního předsednictva a krajského předsedy nás utvrzuje v tom, že se snaží zabetonovat aktivitu  "nepohodlných" zastupitelů za každou cenu. Za pomoci manipulace a intrik si nejen pánové Šestořád a Okleštěk snaží z prostějovské organizace ANO udělat svého vazala. Čas ukáže, v čí prospěch pracovali.  Vedení oblastní organizace Hnutí ANO 2011 Prostějov navrhlo celostátnímu vedení Hnutí ANO 2011 vyloučení značné části členů MO Prostějov a MO Konice proto, že opustili zasedání oblastního sněmu konaného dne 18.1.2016. Názorná ukázka toho, kde končí demokracie.

Členská základna není z úrovně oblasti objektivně a pravdivě informována o činnosti  zastupitelského klubu Hnutí ANO v Prostějově. Členům jsou z oblasti bez dalšího předkládány účelové, tendenční a lživé informace z místního bulvárního plátku (ten ovládá radní za ČSSD), hanící členy zastupitelského klubu ANO.   Ti zastupitelé, kteří loni rozbili klub zastupitelů za Hnutí ANO (Jura, Župková), dnes v podstatných věcech hlasují v rozporu s programovými cíli ANO a v souladu s vládnoucí koalicí. Na tuto skutečnost bylo vedení oblasti a krajský předseda Okleštěk opakovaně písemně upozorňováni. Jejich odpovědí bylo vždy mlčení. Nikdy se nevysvětlilo, proč má Prostějovský Večerník  k dispozici interní informace, které projednávalo oblastní předsednictvo ANO.

Mrzí nás, že ani 1. místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, který má dostatek mediálního prostoru, neuvedl na pravou míru lži šířené bulvárem o naší činnosti.

Předsedovi oblasti Zdeňku Šestořádovi jsme opakovaně doložili seznam naší činnosti v zastupitelstvu a dosažené výsledky a žádali jsme, aby nám konkrétně sdělil, co se mu na naší práci nelíbí.  Bezvýsledně. Přesto na sněmech ANO opakovaně naši práci haněl a v souladu s Prostějovským Večerníkem ji označoval za obstrukce a zdržování. 

V nastávajících dnech budeme jistě vystaveni veřejnému pranýřování, budou nám nasazovány hlavy různých zvířat a budeme vláčeni tiskem. Bulvární tisk však přestane ANO hanět a naopak ho bude chválit za to, že bylo konečně očištěno a nyní je v rukou těch "správných" lidí.

V zastupitelstvu města Prostějova budeme pracovat jako nezávislí podle zásad, na kterých bylo Hnutí ANO 2011  původně postaveno. Předvolební hesla, pod kterými jsme získali důvěru veřejnosti, pro nás nejsou prázdné fráze.  V tom se zásadně lišíme od předsedy oblasti Zdeňka Šestořáda a všech těch, kterým tyto jeho názory nevadí a dlouhodobě je tolerují.    

Budeme pracovat o to lépe, když nám všichni tito lidé nebudou dále svazovat ruce. Díky tomu se můžeme naplno věnovat práci pro naše město a jeho občany.  

Prostějov 11. dubna 2016

Ing.Hana Naiclerová,MBA           
Ing.František Filouš                  
Mgr.František Švec


 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Exekuční srážky od 1.1.2016

13.01.2016 17:22
Částka životního minima jednotlivce činí podle § 2 zákona č. 110/2006 Sb. o životním a...

POPLATKY SPOJENÉ SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

13.01.2015 15:04
V rámci rekodifikace civilního práva byl přijat též zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných...

NOVÉ NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY (NEZABAVITELNÉ MINIMUM) PŘI EXEKUČNÍCH SRÁŽKÁCH ZE MZDY PRO ROK 2015

13.01.2015 15:01
Od 1. 1. 2015 dojde ke snížení (základní) nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného...

Voříškiáda 27.9.2014 - penzion Mánes, Čechy pod Kosířem

29.08.2014 02:38
Rádi bychom Vás pozvali s Vašimi pejsky na odpočinkovou sobotu do krásného prostředí, které Čechy...

Léto s ANO - hurá na prázdniny

26.06.2014 11:55

Představujeme našeho kandidáta Ing. Jaroslava Špačka z Čehovic pro volby do EP 23.-24.5.2014

15.05.2014 14:55
1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: