Amnézie na radnici

25.08.2018

Musím reagovat na prohlášení náměstkyně Hemerkové a paní primátorky Raškové na téma nelegální podpory mládežnického hokeje v Prostějově o tom, že nikdo, ani ony, nic o exekucích spolku a jeho finančních problémech neví, nevěděly a hlavně konaly v dobré víře pro ty naše prostějovské děti.

Není pravda, že nikdo nic nevěděl. Naopak, moc dobře všichni radní věděli, jak se věci mají, a jen se vymýšlel systém, jak nefunkční spolek udržet nad vodou a přitom mít naprostou kontrolu nad přímým tokem dotačních peněz do vybraných dodavatelských společností spolku. Namátkou jmenujme třeba FTL nebo Domovní správu, kde má město svůj podíl, nebo je vlastní. Tudíž inkasuje částečně nebo úplně jejich zisk a má tam své volené placené zástupce.

Zpětně jsem zjistila, že v zápise ze zastupitelstva 19. 2. 2013 lze najít informaci, kde náměstek Mgr. Jiří Pospíšil popisuje systém, jak budou obcházeni věřitelé spolku a jak bude zajištěno, aby na peníze nedosáhl exekutor. Takto bylo postupováno až do roku 2017. V únoru 2017 jsem paní primátorku před konáním zastupitelstva upozornila na aktivní exekuce tohoto spolu a hrozbu, která visela ve vzduchu. A to, že exekutor prostřednictvím přikázání pohledávky může přidělené peníze spolku zabavit ihned po schválení zastupitelstvem.

Jaké bylo mé překvapení, když paní primátorka obratem písemně odpověděla "informace máme, dotace nedostávají v hotovosti, proplácíme faktury (myšleno napřímo vybraným dodavatelům služeb). Takto je už několik let postavena smlouva."

Během následujícího jednání zastupitelstva, přišel městu přípis, že exekutor zabavuje schválené dotace tomuto spolku. Jen díky souhře náhod a zpoždění v programu, nebyly v tuto dobu dotace pro tento spolek koaliční většinou schválené a věc byla odložena.

Můžete si myslet, že to všechno přece mělo smysl, protože se tak konalo v dobré víře pro naše děti. Opak je však pravdou. Úpadek mládežnického hokeje byl natolik zřejmý a děsivý, že pár rodičů se spojilo a založilo spolek nový. Založený na zkušenostech z hokejové reprezentace, na odpovědnosti, na nadšení několika lidí, kteří mají opravdu zájem tento sport děti naučit a obětovat nezištně svůj volný čas.

V kuloárech proudí informace, jaké miliony přes účetnictví zkrachovalého spolku LHK Jestřábi Prostějov pluly a zvolna mizely. Sám insolvenční správce popsal účetnictví spolku těmito slovy: "V účetnictví existují zásadní nesrovnalosti, že jsou dány důvody pro vstup státního zastupitelství do řízení. Institut oddlužení je primárně určen pro sociální a ekonomický restart fyzických osob, tohle probíhající insolvenční řízení se vzhledem k okolnostem a charakterem velmi blíží "nekonsensuální" reorganizaci proti vůli věřitelů."

Co víc k tomu dodat?