Daně se budou muset zvýšit. Otázkou je které a komu

21.12.2022

Každý, kdo se trochu zajímá o veřejné finance vidí, že deficity státního rozpočtu v posledních letech nejsou udržitelné. Nejde přitom o to, že by každý dluh byl automaticky špatný, a že by rozpočet musel být vyrovnaný za každou cenu. Zadlužení za účelem investic je smysluplné. Problém ale je, že zadlužování státního rozpočtu v posledních letech přesáhlo únosné meze.

Každoroční deficit státního rozpočtu také znamená, že platíme obrovské miliardy na úrocích. Zadlužování v současnosti znamená budoucí výdaje našich dětí, ale taky nižší důchody pro dnešní pracující.

Situací se zabýváme jak v hnutí STAN, v programové radě Ekonomika a daně, tak v rámci vládnoucí koalice. Založili jsme pracovní skupiny, kde řešíme, jaké přijmout změny jak na straně příjmů rozpočtu, tak na straně výdajů. Vycházíme přitom z expertního stanoviska Národní ekonomické rady vlády (NERV), která formulovala jasná a konkrétní doporučení k řešení strukturálního deficitu. Ne se všemi jejich návrhy ale souhlasíme. Například, jsme kategoricky proti zavádění školného na vysokých školách. V hnutí STAN věříme, že vzdělání má být pokud možno dostupné pro všechny bez ohledu na jejich majetkový původ. Školné by dál prohloubilo sociální nerovnosti, které už teď ve vzdělávacím systému jsou, a které je třeba spíše odstraňovat.

S koaličními partnery se shodujeme v tom, že chceme rušit nesystémové a hloupé daňové výjimky, které v našem právním řádu jsou. Například u daně z přidané hodnoty chceme provést revizi zboží a služeb, které jsou ve snížených sazbách. Nedává žádný smysl, aby v nejnižší desetiprocentní sazbě byly opravy jízdních kol, návštěvy lázní a saun nebo kadeřnické služby.

Zásadní změny plánujeme u spotřební daně. Je nepřijatelné, aby se neplatila spotřební daň z elektronických cigaret nebo z nikotinových sáčků, které jsou v současnosti oblíbené dokonce i u nezletilých. Kromě toho chceme spotřební daní zatížit výrobky s obsahem THC. Je namístě také zrušit daňové osvobození vína. Současně ale chci revizi fungování tzv. Vinařského fondu, jehož účelem by měla být podpora českých a moravských vinařů.

V koalici diskutujeme o zrušení státního příspěvku stavebního spoření. Jedná se sice o nástroj, který řada lidí využívá, ale který je těžko obhajitelný: spoření není účelově vázané na pořízení bydlení, nejedná se tedy o žádnou cílenou podporu. Naopak fakticky jde o přerozdělování od chudých k "bohatým", ne k těm, kteří to opravdu potřebují. Jde o transfer státních prostředků, který není nijak rozumně odůvodněn, kromě toho, že tento příspěvek funguje dlouho a pomáhá stavebním spořitelnám.

Bude potřeba jednat i o nastavení daně z příjmů a daně z nemovitých věcí, kterou máme nejnižší široko daleko. Tady je ale na konkrétní plány zatím příliš brzy.

Otázka není, zda daně zvyšovat. Otázka je které a o kolik, aby daně v České republice byly nastaveny spravedlivě. Budeme usilovat o to, aby zvýšení daní zatížilo běžné poplatníky co možná nejméně, a aby předmětem daně bylo zboží, které je potenciálně škodlivé, ať jde o alkohol nebo o nikotinové produkty.


Ing. Hana Naiclerová, MBA

poslankyně, členka rozpočtového výboru