Dozvuky Faltýnkova diáře: advokát Klapka, zkorumpované zakázky a nečinnost advokátní komory

03.08.2021

Kauza diáře poslance Jaroslava Faltýnka v mediálním světě záhy zapadla. Součástí zveřejněných dokumentů byl přitom plán prostějovského advokáta Zdeňka Klapky týkající se přidělování zakázek v Olomouckém kraji. Jeho podivné machinace i obhajoba cinknutých veřejných zakázek mu u České advokátní komory prošly: stačilo popřít, co předtím sám řekl. Důkazy komoru nezajímaly.

Kdyby byla normální politická situace, o záležitosti, jakou bylo zveřejnění informací z diáře předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka by se debatovalo několik měsíců, a její hlavní aktér by patrně byl donucen v politice skončit. Bohužel, míra politické kultury v Česku je nejenže nízká, ale navíc má sestupnou tendenci: co by ještě před pár lety bylo na rezignaci, dnes bez problémů projde.

Z celostátních médií Faltýnkův diář zmizel v důsledku dalších aktuálních problémů. Během pár týdnů vyšla najevo nová zjištění ve věci vyšetřování výbuchu ve Vrběticích, na ně navázala kauza plánované Hamáčkovy cesty do Ruska, pak nemovitosti ministra Arenbergera... A kdo by si na bodrého strýce z Hané a jeho deníček po pár měsících ještě vzpomněl?

U nás v Olomouckém kraji, a zejména v Hanáckém Palermu - Prostějově, se s dopady chování Faltýnka a jeho lidí setkáváme nejvíce, takže nezapomínáme, ani kdybychom chtěli.

Jedním z dokumentů zveřejněných serverem Seznam Zprávy byl materiál, který pro Faltýnka zpracoval advokát Zdeněk Klapka, který na dvou stranách papíru řeší, jak ohýbat sytém přidělování zakázek z oblasti dopravy v Olomouckém kraji. V rozhovoru s redaktorem Seznamu Klapka přiznal autorství dokumentů a prohlásil, že je normální, když politici berou provize ze zakázek. "Ale v politice to tak je, všude na světě," prohlásil pro Seznam.

Klapka je v Prostějově velmi dobře známý. Zastupuje městem ovládanou společnost Vodovody a kanalizace Prostějov před soudy - společnost podle pravomocného rozsudku soudu porušuje zákon, když odpírá poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím; navíc u soudů jako zástupce Vodovodů usiluje o to, aby soudy nezneplatnily nevýhodné a podivně uzavřené smlouvy s Veolií (v té době v představenstvu Vodovodů a kanalizací opět figuroval jistý Jaroslav Faltýnek). Klapka také zastupuje prostějovskou radnici ve sporech s nájemníky městských bytů. Město přitom ani v případě úspěchu v soudním sporu nedostane náklady za jeho služby zpátky od protistrany - soudy dlouhodobě konstatují, že město jako je Prostějov má takové záležitosti zvládnout s pomocí svých vlastních právníků, a ne si najímat advokáta. Peníze daňových poplatníků se v Prostějově vyhazují oknem.

Klapka je vzděláním právník, profesí advokát. Advokáti mají podle zákona o advokacii a etického kodexu České advokátní komory určité povinnosti, například nesmí postupovat tak, aby snižovali vážnost a důstojnost advokátního stavu. Pokud tuto nebo jinou povinnost poruší, vede proti nim kárné řízení Česká advokátní komora, která vykonává veřejnou správu státu v oblasti advokacie. V minulosti už byli někteří advokáti kárně potrestáni například za sprosté slovo v e-mailové korespondenci anebo za údajně nevhodný příspěvek na sociální síti Twitter.

Tím, že advokát Klapka vytvořil materiál o tom, jak přizpůsobit veřejné zakázky na míru konkrétnímu dodavateli a následnými veřejnými prohlášeními, že "je běžné, že politici dostávají provize ze zakázek", "v politice to tak je, všude na světě", zcela určitě porušil svou povinnost "poctivým, čestným a slušným chování přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu", kterou má podle Etického kodexu České advokátní komory. Přitom poskytování provizí politikům za dohození zakázky představuje trestný čin, advokátu Klapkovi to ale nebránilo takové jednání bagatelizovat a tvářit se, že je normální. Bude příště bagatelizovat i jiné trestné činy, třeba ty násilné? Přijde Klapka s tím, že "vždycky se kradlo a zabíjelo, tak proč by nám to mělo vadit"?

Advokát, který veřejně říká, že trestná činnost je zcela v pořádku, děje se všude na světě, a je takřka nereálné chtít po politicích, aby nebrali úplatky za veřejné zakázky ("potom bychom museli mít aristokraty"), škodí nejenom sám sobě a advokátnímu stavu, ale podrývá důvěru veřejnosti i v právní stát jako takový. Jak má pak veřejnost dodržovat zákony, když dokonce známý advokát veřejně říká, že je normální páchat trestnou činnost?

Nabízí se otázka, co s jednáním advokáta Klapky udělala Česká advokátní komora. Vůbec nic. Celou věc víceméně zametla pod koberec, když se advokáta Klapky zeptala, co si o tom myslí a on popřel svá předchozí vyjádření pro Seznam - prý je neřekl. Žádnou jinou aktivitu, například výslech redaktorů, advokátní komora nevyvinula. Seznam Zprávy nicméně po závěru komory zveřejnily nahrávku rozhovoru s advokátem Klapkou, ze které vyplývá, že se k autorství původního textu doznal a cinknutí zakázek relativizoval. Advokátní komora ale nepůsobí, že by jí jednání advokáta Klapky vadilo, a že by plánovala na zveřejněnou nahrávku nějak reagovat. Může veřejnost věřit v právo a právní stát v zemi, kde mu ostentativně nevěří ani ti, kteří by jej měli bránit?


Ing. Hana Naiclerová, MBA

zastupitelka města Prostějova