Forenzní audit ve Správě silnic Olomouckého kraje ukázal nedostatky v pravý čas

26.01.2022


Vedení Olomouckého kraje zadalo provést forenzní audit v organizaci Správa silnic Olomouckého kraje v minulém roce, po kauze kolem tzv. "Faltýnkova deníčku". V těchto poznámkách figurovalo také jméno bývalého hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Celou situaci od začátku sleduje také poslankyně, té doby ještě zastupitelka města Prostějova, Hana Naiclerová, která také podala podnět k České advokátní komoře, jelikož podle ní porušil advokát Zdeněk Klapka zákon o advokacii. Nyní jsou známy výsledky forenzního auditu, které ukázaly, že v organizaci Správa silnic Olomouckého kraje opravdu v minulosti docházelo k vážným nedostatkům v přidělování veřejných zakázek.

"Myslím si, že forenzní audit ukázal v pravý čas problémy v této společnosti. Vidím, že nové krajské vedení v čele s hejtmanem Josefem Suchánkem od svého vstupu do funkce postupuje plně transparentně a usiluje o nápravu problémů, které po minulém vedení kraje zůstaly. Je dobře, že vedení kraje nechalo audit provést, protože přesně ukázal, kde má tato společnost bolavá místa, která je nutné opravit. Pevně věřím, že nyní i díky výsledkům šetření budou podniknuty takové systémové kroky, které jakékoliv ovlivňování veřejných zakázek zkrátka znemožní," uvádí poslankyně Hana Naiclerová.