Jak šel čas s Černoškovým olympijským centrem...

01.09.2018

2014 - všichni lídři kandidujících stran a hnutí před volbami do zastupitelstva města Prostějova svorně tvrdí - koupaliště na Kostelecké zvané "Jednička" zachováme, mezitím probíhá demolice toho původního.

2015 - čeká se na dotaci pro výstavbu koupaliště, ale také přichází první zmínka o chuti pana Černoška postavit v Prostějově z dotací MŠMT Národní olympijské centrum. Zastupitelstvo odsouhlasilo založení spolku Prostějov olympijský, jehož členy jsou Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a spolek Tenisový klub Prostějov. O umístění haly na ploše bývalého koupaliště zastupitelstvo nerozhodlo. Rada města obešla zastupitelstvo smlouvou o výpůjčce těchto pozemků na 99 let. Využila díru v zákoně a upřela tak zastupitelstvu právo rozhodovat o majetku města.
Záměrně nebylo dodrženo rozhodnutí zastupitelstva a do představenstva tohoto spolku jsou zvoleni pouze soukromé osoby sami za sebe a nikoliv jako zástupci právnických osob, tak jak by to mělo být. Miroslav Pišťák, PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. a Ing. Jiří Rozbořil tak mají rozhodovací pravomoci pouze sami za sebe.

2016 - Na popud prostějovské opozice se stanovy spolku Prostějov olympijský upravují, členy orgánů spolku se stávají právnické osoby a neomezená pravomoc fyzických osob končí. Rozhodování dvou členů spolku se vrací do rukou zastupitelstev a statutárního orgánu města a kraje.Spolek Prostějov olympijský také v tomto roce podává první žádost o dotaci a na základě podnětu, že jsou v žádosti uvedeny lživé údaje, je žádost stažena. Koncem roku se za nepřiměřeného rizika rozjede stavba Národního olympijského centra, bez studie proveditelnosti, udržitelnosti a bez přidělené dotace.

Únor 2017 - v Praze na MŠMT jsou za přítomnosti zástupců členů spolku Prostějov olympijský a odboru sportu MŠMT předem lajnovány pravidla ještě nevypsaného dotačního programu tak, aby proti zvyklostem byly zpětně financovány z dotace již prostavěné náklady na toto sportoviště.

Duben 2017 - Spolek Prostějov olympijský si půjčuje od neziskového spolku Tenisový klub Prostějov 23 mil na ústní půjčku, aby měl peníze na zaplacení alespoň části prostavěných nákladů, dodnes není jasné odkud se peníze ve spolku vzaly a kdo je tajemným věřitelem v pozadí.

Květen 2017 - Pan Černošek sděluje světu, že v této hale si "Franta nezačutá", není tedy pravda, že hala bude sloužit veřejnosti nebo dětem pro různé sporty, jak se dlouho tvrdilo. Bude to prý pouze tréninková hala pro tenis a někdy se tomuto do výčtu přidává basket a volejbal, někdy zase ne. Hala každopádně nesplňuje parametry pro pořádání mezinárodních turnajů různých sportů, je nižší, kratší a užší, než je třeba.
Na konci roku město zdarma převádí pozemky na spolek, aby byla splněna podmínka dotace z MŠMT na výstavbu haly a zaplatí, ač nemusí, namísto stavebníka ze své vlastní kasy nutné parkoviště v hodnotě 8 mil Kč pro splnění podmínek povolené stavby. Město se také rozhodne vykácet 34 vzrostlých stromů na tomto pozemku při budování infrastruktury k této stavbě.

Únor 2018 - Dostává se mi z MŠMT do rukou spolkem Prostějov olympijský utajovaná studie proveditelnosti tohoto projektu, jež byla součástí jejich žádosti o dotaci.
Z ní vyplývá, že na provozu této haly se budou rukou společnou podílet členové spolku a že město i kraj s tím počítají ve svých finančních plánech. Zastupitelstva obou subjektů však o tom neví. Náměstkyně Hemerková na můj dotaz jak to tedy je, tvrdí, že je to tam napsáno jen tak, že to je studie aby to nějak vyšlo a že provoz bude hrazen z dotací z MŠMT.

Červen 2018 - krajské zastupitelstvo schvaluje každoroční příspěvek na provoz centra 1,3 mil Kč, u Prostějova je tento každoroční příspěvek 600 tis Kč. Najednou tedy z nulových nákladů pro město Prostějov se tu klube závazek na deset let dopředu.

A jak to bude dál?

Zřejmě nebude z čeho ústní půjčku tajemnému věřiteli splatit, protože spolek negeneruje zisk.
Až po 10 letech udržitelnosti projektu, aby se nevracela získaná dotace, přijde teprve pro věřitele ten pravý čas. Učiní splatnou půjčku, na kterou nebudou peníze a pošle spolek do insolvence.
Pak se najde nějaký zachránce. Dobře víme, že to bude muset být tenista, protože na jiné sporty je hala nepoužitelná. Dotovaný majetek placený z veřejných peněz na úkor obyčejných sportovišť pro naše děti tak spadne do klína nějakému podnikateli. Kdo to asi bude, nevíte?

Hana Naiclerová