Jdu do boje proti změně územního plánu v Prostějově

31.01.2022

Změně územního plánu, která umožní zastavět pozemky u biokoridoru Hloučela, musíme zabránit za každou cenu.

Prostějov je už teď na chvostu v porovnání měst dle množství zeleně. Lidem chybí místa na rekreaci, na procházky. Dýcháme v Prostějově špinavý vzduch, limity polétavého prachu jsou neustále překračovány.

To vše je vedení Prostějova jedno, zájmy spřátelených developerů jsou pro ně silnější než zájem občanů na kvalitním bydlení.

Proto jsem se rozhodla, že kromě podpory iniciativy Spolek Ajdony budu i osobně v této věci konat.

  • Podala jsem občanskou námitku proti úpravě definice ploch smíšených obytných, která by vedla ke zhoršení kvality bydlení v celém městě a připomínky proti dalším kontroverzním změnám, zejména zastavění okolí Hloučely.
  • Podala jsem námitku podjatosti Magistrátu města Prostějova jako pořizovatele územního plánu. Předpokládám, že nikdo z občanů, kteří jsme podepsali petici (zmocnění zástupce veřejnosti) si nemyslí, že by úředníci Magistrátu města Prostějova mohli ve věci územního plánu při úkonech pořizovatele plánu postupovat bez ohledu na politické zájmy členů vedení města. I z jejich přístupu na veřejném projednání byla patrná arogance a pohrdání názory občanů a veřejným zájmem, který přitom mají ze zákona chránit.
  • Podala jsem podnět krajskému soudu na družstvo Realmaxus, které bude ze změny územního plánu nejvíce profitovat, protože toto družstvo nesplnila povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů.

Vedení Prostějova jde tomuto družstvu tvrdě na ruku, a přitom jako veřejnost se nemůžeme ani dozvědět, kdo za ním stojí. Družstvo ani neodevzdává svoje účetní závěrky. Požádala jsem proto rejstříkový soud, aby zjednal nápravu.