Moje první měsíce ve sněmovně

10.02.2022

V prostějovském zastupitelstvu jsem působila jako opoziční zastupitelka sedm let. Za tu dobu jsem s kolegy upozorňovala na to, co město nedělá dobře, kde se ztrácí veřejné peníze, a jak by radnice mohla postupovat lépe. Když jsem se ucházela o možnost kandidovat na druhém místě za hnutí Starostové a nezávislí v Olomouckém kraji, nešlo úplně předvídat, jak volby dopadnou. Nemyslím tím jen to, kolik mandátů naše koalice s Piráty získá, ale především - jestli se podaří nastartovat změnu vládní politiky. Jestli stát přestane být dojnou krávou jednoho oligarchy a začne sloužit lidem. Díky preferenčním hlasům jsem poskočila a stala se poslankyní. Pro mě úplně nová životní role, na kterou jsem si teprve zvykám.

Jaké byly první měsíce ve funkci?

První týdny byly hlavně organizační. Bylo třeba se ve sněmovně zorientovat, domluvit se na obsazení výborů a komisí; nastavit IT, e-mail, zadministrovat spoustu věcí, sehnat si v Praze ubytování.

Jsem členkou rozpočtového, petičního a kontrolního výboru, pracovat budu i ve dvou stálých komisích poslanecké sněmovny a v podvýborech. Navzdory obecné představě, že poslanci pracují jen když zasedá sněmovna a vysílá to ČT 24, je třeba vysvětlit, že podstatná část práce poslanců se odehrává ve výborech, ne na plénu sněmovny. Na výborech se důkladně projednává každý jednotlivý návrh zákona (sněmovní tisk).

Já se vzhledem ke své profesi účetní plánuji věnovat hlavně daňovým zákonům (a v této oblasti je tolik návrhů, že se nudit rozhodně nebudu). Díky svým zkušenostem opoziční zastupitelky pak jako další téma svého zájmu vidím protikorupční zákony: i tam nebude o práci nouze.

Teď v únoru jsem zprovoznila svou regionální poslaneckou kancelář v Prostějově, kde jsem k dispozici ke schůzkám kdykoliv po předchozí e-mailové domluvě na e-mailu naiclerovah@psp.cz. Najdete ji na Svatoplukově ulici č. 53.

Ve sněmovně už jsem zažila svou první interpelaci. S panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou jsem se bavila o tom, jak v reálné praxi Finanční správy funguje přiznávání a vyplácení kompenzačních bonusů pro podnikatele zasažené protiepidemickými opatřeními státu. Problémy s chováním Finanční správy nová vláda zdědila od vlády Andreje Babiše. Pan ministr mi přislíbil, že podivné postupy úředníků prověří a zdůraznil, že Finanční správa opravdu nemůže přesvědčovat živnostníky, aby svou žádost o kompenzační bonus vzali zpět. Současně ministr vyzval živnostníky, kterým finanční úřad nevyhověl, aby využili opravných prostředků. V tom vidím velký posun, že se pan ministr je ochotný věcí zabývat a že lidem nevymlouvá, aby se dovolávali svých práv.

Budu nadále aktivní i v Prostějově. V posledních týdnech jsem se angažovala zejména v tématu páté změny územního plánu města. Prostějov je už teď na chvostu v porovnání měst dle množství zeleně. Lidem chybí místa na rekreaci, na procházky. Dýcháme v Prostějově špinavý vzduch, limity polétavého prachu jsou neustále překračovány. To vše je vedení Prostějova jedno, připravuje totiž změnu územního plánu, která pole u biokoridoru Hloučela změní na stavební parcelu, namísto toho, aby se zde biokoridor rozšířil. To pokládám za nepřípustné! Podala jsem proto námitku podjatosti úředníků magistrátu, námitku proti námitku proti úpravě definice ploch smíšených obytných, která by vedla ke zhoršení kvality bydlení v celém městě a připomínky proti dalším kontroverzním změnám.

Samozřejmě až pominou koronavirová opatření, plánuji dělat prohlídky ve sněmovně, besedy a setkání s veřejností. Politika je věc veřejná a je správné se o ní s lidmi bavit.

Vaše

Hana Naiclerová