Ohlédnutí za prvním rokem ve funkci poslankyně

09.10.2022

Minulý rok v říjnu mě Vaše hlasy vynesly do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Získala jsem důvěru, které si moc vážím a dělám vše pro to, abych ji nezklamala. První rok utekl neskutečně rychle a je načase skládat první účty a podělit se o zkušenosti, které jsem v Poslanecké sněmovně získala.

Daně a veřejné finance

S panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou jsem se bavila o tom, jak v reálné praxi Finanční správy fungovalo přiznávání a vyplácení kompenzačních bonusů pro podnikatele zasažené protiepidemickými opatřeními státu. Bohužel, problémy s chováním Finanční správy vláda zdědila od vlády Andreje Babiše.

Kromě toho jsme v koalici řešili novou podobu paušálního režimu daně z příjmů. Nově se zavádí určitá pásma, aby se vyrovnaly velké rozdíly mezi jednotlivými poplatníky, kteří jsou v tomto režimu. Pořád ale platí, že cílem paušální daně je pomáhat malým podnikatelům s administrativou.

Byla jsem zpravodajkou návrhu novely zákona o mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní. Svět se globalizuje, nabývají na významu platformy jako je Uber nebo Airbnb. Je potřeba zajistit, aby finanční úřady napříč státy Evropské unie spolu mohly efektivně spolupracovat a vyměňovat si informace. Návrh zákona prošel všemi třemi čteními a teď míří do Senátu.

Kromě toho jsem byla zpravodajkou vládního návrhu, aby se prodloužilo snížení sazby spotřební daně u nafty až do konce roku 2023. Pokud by návrh nebyl schválen, došlo by od 1. října k opětovnému nárůstu sazby spotřební daně z nafty, což by představovalo zdražení jak pro podnikatelské subjekty, tak pro domácnosti.

Práce v regionu

Nejvýznamnějším problémem v Prostějově, kterému jsem se věnovala, byla pátá změna územního plánu města. Součástí návrhu totiž byl plán města umožnit zástavbu pozemků u biokoridoru Hloučela, které se měly změnit na stavební parcely. Radnice ale po kritice ze strany veřejnosti a námitkách, které jsme podali, od myšlenky ustoupila. Otázka je, zda natrvalo anebo pouze dočasně před volbami. Teď musíme vývoj v lokalitě dál sledovat a je třeba dosáhnout toho, aby se návrh změny územního plánu změnil od základů. Zejména je nutné, aby ze změny územního plánu zmizela nová definice ploch smíšených obytných, která by v celé obytné části města umožnila takzvanou nerušivou výrobu.

Po volbách jsem vyhlásila soutěž pro studenty základních a středních škol z Olomouckého kraje. Úkolem bylo napsání nejlepší eseje na témata související s politikou. Bylo pro mě zajímavé a poučné číst si zaslané soutěžní práce, vidět jak o politice přemýšlí žáci z druhého stupně základních škol, jak politiku vnímají jedinci o několik desítek let mladší... Děkuji moc všem za zaslané texty a děkuji učitelům, kteří studenty k zájmu o věci veřejné vedou. V květnu jsme vybrali nejlepší práce a během června jsem studentům předala jako výhru kvalitní sluchátka, monitor a poukázky do knihkupectví.

Práce ve výborech

Letošní léto bylo v mém petičním výboru ve znamení konfliktu v rámci úřadu Veřejného ochránce práv. Ombusman Křeček na konci června odebral agendu své zástupkyni Monice Šimůnkové. Bohužel Křeček nedokázal svůj bezprecedentní krok vysvětlit. Jeho samotného přitom za nekompetentnost kritizují akademici, neziskové organizace i Evropská komise. Navrhla jsem, aby Petiční výbor Poslanecké sněmovny vyzval ombudsmana k vrácení agendy Monice Šimůnkové. Bohužel, vůle většiny petičního výboru byla jiná, a tak bylo přijato pouze alibistické usnesení, že výbor vzniklou situaci bere na vědomí. Paní Šimůnková posléze na svůj post zástupkyně ombudsmana rezignovala a v současnosti se hledá její nástupce.

Vaše Hana Naiclerová