Prostějovský masakr motorovou pilou: musely lípy na České padnout?

14.04.2021

Když zhruba v polovině března nechala prostějovská radnice pokácet alej více než třiceti lip na České ulici, lidé začali spontánně na pařezy umisťovat svíčky. O kácení obyvatelé ulice nevěděli, dozvěděli se o něm až slyšeli zvuk motorových pil. My ostatní jsme se pak o této akci dozvěděli z novin. Rychlým kácením, zatajeným občanům, se vedení Prostějově rozhodlo opět exhibovat v celostátních médiích.

Vedení města argumentuje, že o kácení se dozvědět šlo, protože zmínka o něm byla v článku na radničním webu nebo ve spřátelených novinách. To ale nestačí. Členům vedení Prostějova nejspíš ani nedochází, jak se má řídit město tak, aby se občané zapojovali do rozhodování a normálně se s nimi komunikovalo. Nestačí někde vyvěsit informaci až je rozhodnuto: občané musí být vtaženi do debat o podobě území dávno předtím a na tvorbě rozhodnutí se podílet. Nestačí to někde vyvěsit, je třeba mluvit s lidmi, kteří v lokalitě žijí. Jenže vysvětlujte tohle lidem, kteří mají pocit, že se to musí dělat tak, jak "se to dělalo vždycky", lidem, kterým jsou názory občanů úplně lhostejné.

Jenže průšvih není jen absolutně nezvládnutá komunikace kauzy směrem k místním, ale především to, že celé kácení bylo povoleno nezákonně.

Úvodem je třeba si říct, kdo takové kácení dřevin v aleji anebo přesahujících určitý průměr kmene povoluje. Je to Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, který tak rozhoduje na žádost vlastníka pozemku, jehož povinností je prokázat, že pro kácení existuje závažný důvod a úřad musí zkoumat funkční a estetický význam dřevin. Úředníci magistrátu při rozhodování o káceních dřevin postupují v rámci takzvané přenesené působnosti obce, což znamená, že vykonávají státní správu a měli by rozhodovat nezávisle na politicích města. To je samozřejmě naprostá iluze, a ve skutečnosti je realita, že úředníci nezávislost na politicích spíše předstírají. Nicméně kohokoliv musí bodnout do očí, že o žádosti žadatele Statutární město Prostějov rozhoduje (údajně nezávisle) člověk, který má v pracovní smlouvě jako zaměstnavatele uvedeno Statutární město Prostějov.

Město tvrdí, že kácení je nezbytné pro opravu vodovodu. To je ovšem věc, kterou posoudili úředníci životního prostředí, aniž by k tomu měli stavařské vzdělání. Správně měli na posouzení této otázky přivolat experty z jiného úřadu nebo soudního znalce. To se samozřejmě v Prostějově nestalo, protože bylo třeba kácet za každou cenu.

Úředníci argumentují, že pokácené lípy byly ošetřeny nevhodným řezem tzv. na hlavu, který ovšem Statutární město Prostějov běžně provádí při své "péči" o stromy, například na ulicích Raisova, B. Němcové, Lidická, Kollárova. Bude nevhodná péče Statutárního města Prostějova o stromy důvodem pro vykácení všech stromořadí ošetřovaných tímto řezem? Je absurdní, co se v Prostějově děje.

Jinde zase radnice tvrdí, pokácené lípy byly ve "výrazně zhoršeném stavu", ovšem podle pravidelně aktualizovaného portálu Stromypodkontrolou.cz je naopak většina těchto dřevin "dlouhodobě perspektivní".

Celé povolení kácení stromů na České je velmi podivné a já jsem proto podala podnět Krajskému úřadu Olomouckého kraje, aby ho zrušil jako nezákonné. Stromům na České to život nevrátí, ale je třeba jasně pojmenovat, že tohle je protiprávní. Snad si z toho vezmou prostějovští politici a úředníci ponaučení do budoucna a bude se ke stromům v Prostějově přistupovat zodpovědněji.

P. S. Radnice nejspíš k mému článku v radničních listech připojí nějaké své vyjádření, jak je vše křišťálově čisté, že si to občané mohli přečíst na webu anebo že kácení bylo nevyhnutelné. Nenechte se milí čtenáři zmást a přemýšlejte!

Ing. Hana Naiclerová, MBA

zastupitelka města Prostějova