Prostějovský stavební úřad porušuje zákony

04.03.2022

Prostějovský stavební úřad porušuje zákony častěji než by bylo zdrávo.

Dlouhodobě jde na ruku těm, kteří nedbají na pravidla a porušují zákony.

  • Pan Marák postavil načerno plot a zneprůchodnil tak cestu podél potoka v Domamyslicích, stavební úřad mu to přikryl.
  • Pan Wolker postavil ve Vrahovicích načerno garáže na ploše určené pro veřejnou zeleň, úřad byl dlouho nečinný a snažil se věc nezákonně povolit.
  • Pan Kuba si postavil několik černých staveb, a stavební úřad se mu je snažil několikrát dodatečně povolit. I zde porušoval zákon.

Naposledy konstatoval porušení zákona ze strany stavebního úřadu letos v lednu Veřejný ochránce práv (ombudsman) v kauze týkající se právě staveb podnikatele Petra Kuby. Stavební úřad záměrně nezahájil řízení, aby byl přestupek spočívající v postavení černých staveb promlčený.

Mimochodem, rozpočtovou kapitolu kanceláře ombudsmana mám ve sněmovně v petičním výboru na starosti. Jsem ráda za jejich skvělou práci, kterou můžu v prostějovských kauzách sledovat.

To vše je vina zejména vedoucího stavebního úřadu Jana Košťála, který je v současnosti obžalovaný před soudem a který před lety prokazatelně sexuálně obtěžoval své podřízené.

Využila jsem svého práva poslankyně podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a požádala jsem tajemníka Magistrátu města Libora Vojtka o vysvětlení. Především mě zajímá, jaká budou přijata pracovněprávní opatření pro potrestání těchto porušení zákona, jaká budou přijata nápravná opatření, aby se taková porušení neopakovala.

Praxe, kdy Stavební úřad Magistrátu města Prostějova porušuje zákony ve prospěch prostějovských mocných podnikatelů a kmotrů, musí skončit. Zákony platí pro všechny stejně.

Podrobnosti o poslední kauze prostějovského stavebního úřadu a o závěrech Veřejného ochránce práv najdete na stránce spolku Prostor Prostějov zde.


Zde seznam dotazů, které jsem zaslala tajemníkovi Magistrátu města Prostějova Vojtkovi:

a) Jaká byla/budou přijata konkrétní pracovněprávní opatření pro potrestání porušení, které bylo zjištěno ve zprávě Veřejného ochránce práv z 3. 1. 2022?

b) Jaká byla přijata konkrétní pracovněprávní opatření pro potrestání porušení zákona, která byla zjištěna v předchozích zprávách Veřejného ochránce práv?

c) Jaká byla/budou přijata nápravná opatření, aby se taková porušení neopakovala? Případně, pokud dosud i přes opakované a dlouhodobé porušování takováto opatření přijata nebyla, jaké okolnosti či osoby brání jejich přijetí?

d) Jak hodnotíte práci a fungování Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, zejména z pohledu těchto kritérií: dodržování zákonnosti, rovného přístupu ke stavebníkům, opakovaných nezákonných postupů ve prospěch stavebníků černých staveb, chování jeho vedoucího Ing. Košťála k podřízeným, fluktuace a dlouhodobý podstav úředníků, náklady vznikající městu těmito pochybeními či protizákonnými postupy a podobně?

e) Za jakých okolností využijete svého oprávnění a podáte Radě města Prostějova návrh na odvolání Ing. Jana Košťála z funkce vedoucího Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova? Jinými slovy řečeno, co vše musí ještě Ing. Košťál porušit, aby byl takový návrh Radě města Prostějova předložen?

Pokud máte k dispozici interní analýzu hodnotící působení vedoucího stavebního úřadu Ing. Jana Košťála v jeho funkci, žádám o její poskytnutí.