První zahraniční cesta ve funkci poslankyně

08.10.2022

Tento týden jsem absolvovala ve funkci poslankyně první zahraniční pracovní cestu.

S kolegy z kontrolního výboru jsme se v Lucemburku setkali se členy Výboru pro kontrolu plnění rozpočtu Poslanecké sněmovny Lucemburska v čele s jeho předsedkyní Diane Adehmovou. Tohoto jednání v Poslanecké sněmovně se zúčastnili také velvyslanec ČR J. E. Vladimír Bärtl a člen Evropského účetního dvora Jan Gregor. Diskutovali jsme zejména o kontrole čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a projednávání státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Poté jsme se setkali s českým členem Evropského účetního dvora Janem Gregorem. Účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví Evropské unie a skládá se z 27 členů, z nichž každý je z jiného členského státu.

Navštívili jsme také Soudní dvůr EU, kde jsme jednali s předsedou senátu Soudního dvora EU Janem Passerem, soudkyní Tribunálu EU Petrou Škvařilovou-Pelzlovou a soudcem Tribunálu EU Davidem Petrlíkem. Soudní dvůr EU dbá na jednotné vykládání evropského práva a rozhoduje o žalobách.