Radní řekli: nebudeme vymáhat škodu. Porušili tím zákon o obcích!

14.08.2019

Ve vydání Prostějovských radničních listů ze dne 30. května 2019 jste si ode mě mohli přečíst článek "Milion z kapes daňových poplatníků a zastupitelé nad tím mávli rukou" o tom, jak se politické vedení Prostějova jednoho dne rozhodlo zbavit "pana X", jehož syn jako občanský aktivista vystupoval právě proti neférovým praktikám místní politické reprezentace. Když soud pravomocně konstatoval, že vyhození pana X bylo nezákonné, a tedy z právního hlediska zcela neplatné, prostějovská radniční koalice ve složení ANO-ČSSD-ODS-Pévéčko řekla, že škodu přesahující milion korun (!) po viníkovi, který neplatnou výpověď způsobil, vymáhat nebude. Takže snahu prostějovských politiků zbavit se otce nepohodlného aktivisty, navíc provedenou tak amatérsky, jsme zaplatili my všichni, daňoví poplatníci.

Asi nepřekvapí, že jsem v zastupitelstvu prosazovala opak - důsledné vymáhání finanční odpovědnosti po tom, kdo městu více než milionovou škodu neplatnou výpovědí způsobil. Rada města ale rozhodla, že škodu vymáhat nebude. V kterémkoliv jiném městě by to bylo považováno za zcela nepřípadný exces, v Prostějově je to běžná praxe. Město porušuje zákony a pokuty vždy uhradí městská kasa. Je to absurdní, protože i pokladní v obchodě musí svým majetkem ručit za škodu, kterou by eventuálně způsobila, třebaže z nedbalosti!

Zákon o obcích přitom v § 36 odst. 4 říká: "Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody." I laikovi je na první pohled zřejmé, že prostějovská radnice běžně porušuje zákon!

Aby toho nebylo málo, tak mi teď Ministerstvo vnitra sdělilo, že když radní 24. dubna letošního roku rozhodli, že škodu způsobenou neplatným vyhazovem panu X nebudou vymáhat, tak tím porušili zákon o obcích, podle kterého vůbec neměli oprávnění o nevymáhání škody rozhodovat, neboť tato pravomoc je vyhrazena pouze zastupitelstvu. Ministerstvo stanovilo lhůtu k nápravě do 30. srpna, a pokud ji město nevyužije, Ministerstvo přistoupí k tzv. dozorovým opatřením. V Praze musí mít z prostějovských potentátů opravdu dobrou zábavu! Akorát my v tomto prostředí lží, podvodů a neférovosti musíme žít.

Vedle mého minulého článku o tomto tématu jste si mohli přečíst nikým nepodepsané vyjádření "Statutárního města Prostějova". V něm se lživě uvádí, že k výpovědi panu X došlo proto, že práci místo dvou zaměstnanců začal dělat zaměstnanec jediný. Podstata je ale jiná: město najalo na stejnou práci novou zaměstnankyni, aby pak toho "starého" vyhodilo jako nepotřebného. Proto soud výpověď pro údajnou nadbytečnost uznal za neplatnou. Buďte pozorní, jaké demagogické a lživé dodatky radniční koalice dává k článkům nás, opozičních zastupitelů. Možná i vedle tohoto mého článku se vyjímá nějaké stanovisko politického vedení překrucující realitu. Když jsou v Prostějově fakta v rozporu s názorem politického vedení, tím hůř pro fakta!

Ing. Hana Naiclerová, MBA