HV: Způsobem poskytování dotací Tomigovi porušila prostějovská radnice zákon, říká Hana Naiclerová

12.02.2018 22:22

Prostějovská opoziční zastupitelka Hana Naiclerová v rozhovoru pro Hanácký Večerník prozradila, že plánuje mandát obhajovat i v podzimních komunálních volbách. Vyjádřila se také ke kauzám jako je Manthhellan, olympijské centrum či dotace do hokeje. V souvislosti s podporou Tomigova spolku zdůraznila, že smlouvy schválené zastupitelstvem svévolně pozměnila náměstkyně Ivana Hemerková. Věc je podle Naiclerové v šetření Policie.

Hana Naiclerová byla do zastupitelstva zvolena poprvé v roce 2014 za hnutí ANO, které o dva roky později opustila kvůli nedemokratickým praktikám uvnitř hnutí. V zastupitelstvu upozorňovala například na problémy související s vyplácením dotací Tomigovým Jestřábům nebo podezřelý prodej pozemků v průmyslové zóně společnosti Mubea.

Právě otázkou dotací do hokeje a manipulace se smlouvami ze strany kontroverzní náměstkyně Ivany Hemerkové (Pévéčko) se Naiclerová zabývá i v rozhovoru pro Hanácký Večerník. Vyjádřila se i k uplynulým volbám prezidenta republiky.

Mezi lidmi je v poslední době hojně diskutovaná kauza Manthellan. Olomoucký developer v prosinci zabral parkovací plochu na Komenského ulici a město nijak právně nezakročilo. Myslíte, že je současná Rada města schopna tuto věc vyřešit v zájmu občanů?

Nemyslím si, že by současná Rada města měla zájem shodnout se na postupu, kterým by byla tato kauza vyřešena ve prospěch občanů. Celou dobu bylo možné podat žalobu na neplatnost smlouvy s Manthellanem a nestalo se. Když do věci vstoupil Prior a podal tuto žalobu, která skončila osvobozujícím rozsudkem pro naše město, vedení města se tomu ze všech sil bránilo odvoláním, i když dodnes nechápu proč. Všichni si jistě vzpomínáme, jak rozsudek komentoval soudce Růžička. Tehdy řekl, že smlouva jde proti zájmu občanů a je pro nesoulad s vyhlášeným záměrem neplatná, včetně všech následujících dodatků.  Zatajené právní analýzy této smlouvy, které si město nechalo za peníze nás všech zpracovat, jasně říkají, že smlouva je neplatná. Co myslíte, že je tedy to, co Radu města vede k opačným krokům? Opravdu je tím cílem výstavba nepotřebného obchoďáku v historickém jádru města na úkor hojně využívaného kulturního centra?  Nebo jde jen o výprodej pozemků v centru za směšnou cenu, či je to v současné době pouze snaha o co největší odstupné, které opět půjde z našich peněz?

Upozornila jste, že Tenisový klub neměl majetek 23 milionů korun, který by mohl půjčit olympijskému centru. Hejtman Ladislav Okleštěk k dotazu Hanáckého Večerníku uvedl, že nezná skutečný zdroj peněz. Jak se na to díváte?

Co se týče ústní půjčky 23 milionů korun, původ peněz neznáme. Zná ho zřejmě jen paní primátorka, a ta prohlásila v tisku, že ví odkud peníze jsou, ale nepoví.  Nechápu proč.  Pak je zde prostor pro spekulace.  Odkud mohou tajné finance v tomto objemu pocházet a jsou vůbec z řádně zdaněných peněz?

Divím se, že to neznepokojuje, ani hejtmana Olomouckého kraje za ANO Ladislava Oklešťka, který je zároveň vedoucím projektu Olympijského centra. Vždyť on je nominantem hnutí ANO, a to, na transparentnosti a protikorupčním chování založilo svůj celostátní volební úspěch. Ve spolku, který tvoří ze dvou třetin veřejnoprávní instituce, je tento postup pro mě nepřijatelný. Jednání Spolku TK Prostějov chápu tak, že chce za každou cenu udržet byznys, placený z veřejných peněz, pro své personálně spojené firmy. U Města Prostějov a Olomouckého kraje mi ale důvod těchto neprůhledných transakcí uniká.  Zastupitelé kraje i města, jen bezmocně přihlíží tomu, jak jsou o tomto projektu nedostatečně informováni. Navíc nevím, z čeho je plánováno splacení dluhu, když spolek bude neziskový.

U tohoto projektu jsme byli svědky několika šokujících skutečností. Olympijské centrum se začalo stavět, aniž by představenstvo Spolku mělo zajištěné potřebné finance, například dotaci. Jednalo tak za nepřiměřeného rizika a hlavně bez základní představy o udržitelnosti a proveditelnosti tohoto projektu. Chtěli jsme v zastupitelstvu vědět, jak se bude projekt financovat a kdo bude platit provoz. Odpovědi jsme se nedočkali. Účetnictví spolku nezobrazovalo ani jeho věrný stav hospodaření. V žádosti o dotaci bylo uvedeno několik závažných nepravd.

Ačkoliv je město Prostějov členem spolku Prostějov olympijský, nemá zastupitelstvo ani základní informace. Dlouho jsem žádala o poskytnutí studie proveditelnosti tohoto projektu, dočkala jsem se jí až po půl roce. Bylo velkým překvapením, že se studie poskytnutá nedávno paní primátorkou a studie poskytnutá z MŠMT zcela liší. V té pravé studii, z MŠMT, která je oficiálně přiložena k žádosti o dotaci, se konstatuje, že se na provozu budou podílet členové spolku a mají to zahrnuté ve svých finančních plánech. To je podivné. Na zastupitelstvech se o této variantě nikdy nemluvilo. Nejsem proti sportování dětí. Krytých sportovišť je v Prostějově katastroficky málo, ale my potřebujeme z dotací postavit haly pro různé sporty a současně přístupné široké veřejnosti, a ne financovat provoz soukromého projektu pro profesionální sportovce.

Když jsme u Tenisového klubu, marketingová společnost TK plus ovládaná kontroverzním podnikatelem Miroslavem Černoškem získal opět zakázku na marketingové služby pro město…

Když to srovnám s jinými městy, nevidím důvod, proč by to naše mělo utrácet tolik peněz za marketing města. Navíc nevidím hmatatelný přínos, či nějakou jinou zpětnou vazbu, co nám toto pojetí marketingu pro Prostějov přineslo. To, že je dopředu známo, kdo zakázku získá, je pro mě nepřijatelné. Vzhledem k současné zkrácené časové variantě zakázky oproti minulým obdobím předpokládám, že tento přístup bude po volbách rázně přehodnocen.

V zastupitelstvu jste se velmi zabývala otázkou hokeje a spolku LHK Jestřábi Michala Tomigy, který skončil v insolvenci. Má kauza nějaký vývoj?

Kauza nesprávně poskytovaných dotací pro LHK je předmětem šetření policie. Tyto dotace byly vyplaceny na základě zfalšované smlouvy a navíc vyplaceny na jiný účet, než byl účet žadatele o dotaci. Smlouva byla tehdy, oproti závaznému vzoru schváleného zastupitelstvem, svévolně pozměněna náměstkyní Hemerkovou. Ministerstvo financí potvrdilo mé přesvědčení, že takto poskytovat dotace nelze a byl porušen zákon při nakládání s majetkem obce. Městu tím vznikla několikamilionová škoda. Domnívám se, že je na místě vyvození odpovědnosti a náměstkyně Hemerková by měla na základě těchto skutečností odstoupit z pozice náměstkyně primátorky.

Kdyby byly dotace poskytovány v souladu s platnou legislativou a jejich užití bylo důsledně kontrolováno, nemuseli jsme řešit zánik tohoto klubu. Tato nedůslednost a svévolná úprava smluv se tedy ukázala jako likvidační i přes velkou snahu zúčastněných rodičů, kteří se snažili přes všechny problémy klub zachránit.

Volební období současného zastupitelstva už se pomalu chýlí ke konci. Jak byste atmosféru prostějovského zastupitelstva v uplynulých čtyřech letech popsala?

Myslím, že kdo zastupitelstva sledoval, viděl, jak to je. Opozice má svou roli v kontrole a dohledu nad vládnoucí koalicí. Jsem ráda, že její hlas byl a bude slyšet. I když pocit marnosti jsem také zažila. Přála bych si však reálnou nápravu všech kauz, a aby se do vedení města dostali lidé čestní. Lidé, kterým opravdu jde o rozvoj našeho města. Aby se z něj stalo krásné místo pro život. Místo bez korupce, hazardu, plné zeleně, kultury a architektonických skvostů, se spoustou pracovních příležitostí v místních firmách nikoli však jen montovnách. Město, které se stará o mladou generaci a nezapomíná na tu starší. Pak bychom nemuseli ani platit za marketing , protože tahle fungující  město jej nepotřebuje.

Nemůžu se nezeptat na podzimní komunální volby. Chystáte se mandát zastupitelky obhajovat?

Ano, chtěla bych pokračovat, pokud mi voliči dají mandát. Doufám, že dostanu příležitost své představy o budoucím Prostějově, spolu s ostatními podobně smýšlejícími, naplnit.

A poslední otázka z jiného soudku: jak hodnotíte proběhlé prezidentské volby?

Nebudu hodnotit kandidáta, který vyhrál. Byly to svobodné volby, které vyjádřily vůli lidí a je třeba to respektovat. Mrzí mě, že stále žije mezi námi spousta těch, kteří k volbám nejdou. Mám radost z toho, že narůstá počet zúčastněných voličů, ale kéž by ten nárůst byl ještě strmější.  Je moc důležité vést mladou generaci k účasti ve věcech veřejných, aby nerezignovala na svou spoluodpovědnost. Já doufám, že se jednou dočkáme prezidenta, na kterého budeme s hrdostí pohlížet a dávat za vzor dětem jeho schopnosti, chování a morálku.

Děkuji za rozhovor.

Jakub Čech

 

Zdroj: https://www.hanackyvecernik.cz/rozhovory/politika/zpusobem-poskytovani-dotaci-tomigovi-porusila-prostejovska-radnice-zakon-rika-hana-naiclerova