Jak se v Prostějově nelegálně testovalo na covid

03.08.2021

Koronavirus nás překvapil všechny. Zatímco společnost se semkla a pomáhala, vláda tápala, někteří v onemocnění vycítili především příležitost vydělat.

Pandemie koronaviru se na začátku roku 2020 rozjela velmi nečekaně a zásadně změnila životy každého z nás. Zatímco vláda tápala, jaká opatření a jakou politiku boje s koronavirem zvolit, ve společnosti začala fungovat nevídaná solidarita; lidé si začali sousedsky pomáhat, šít roušky. Mnoho lidí taky mělo z nové nemoci strach. Během nekonečných lockdownů přišla řada občanů o práci, o živnost, a bohužel, tři desítky tisíc lidí i o životy.

Pak se ale našli jiní, kteří v nové nemoci a za nové situace vycítili podnikatelskou příležitost. Neřešili, komu a jak je potřeba pomoct, neměli strach, jaké negativní následky koronaviru a s ním spojených opatření nás čekají - místo toho začali vymýšlet, jak se v nových časech obohatit.

Podle šetření Nejvyššího kontrolního úřadu provázel státní nákupy ochranných pomůcek (zejména roušek a respirátorů) chaos, výrazné cenové rozdíly i nedostatky v jejich kvalitě a problémy s dopravou.

I v Prostějově se staly za časů koronaviru události, nad nimiž ční stín pochybností.

V únoru letošního roku se na prostějovském magistrátě z rozkazu primátora Jury konalo nelegální testování zaměstnanců na covid prováděné společností KoRo Medics. Přestože úředníci magistrátu primátora upozorňovali na rizika testování pochybnou měsíc založenou (!!) obchodní společností, která na poskytování zdravotních služeb vůbec neměla povolení, primátor si nedal říct a osobně rozeslal úředníkům magistrátu mail s nabídkou testování - tehdy ještě dobrovolně.

Když pak v březnu vláda zavedla povinnost testování u zaměstnavatelů, celé jaro stovky zaměstnanců města, magistrátu i městské policie, testovala právě obchodní společnost KoRo Medics, namísto skutečných odborníků ve zdravotnictví, takže primárně šlo o zisk společnosti (kvalita těchto testů by byla také další téma).

Jenže, společnost KoRo Medics v době provádění únorového testování vůbec neměla oprávnění poskytovat zdravotní služby. Krajský úřad Olomouckého kraje jí za toto porušení zákona udělili pokutu 10 tisíc korun, proti níž společnost KoRo Medics ani nepodala odvolání, respektive takzvaný odpor. Taková pokuta je směšná - tato společnost inkasovala od zdravotních pojišťoven nemalé částky za proběhlá testování a pokuta 10 tisíc Kč je pro ni zcela zanedbatelná. Sankce musí být takové, aby se porušování zákonů nevyplácelo, třebaže je prováděno kamarády místních politiků!

Každopádně když se toto porušení zákona nyní prokázalo, primátor Prostějova František Jura začal dělat mrtvého brouka. K celé kauze mlčí, na dotazy novinářů neodpovídá. Nevysvětlil, proč tak vehementně prosazoval, aby testování prováděla právě tato společnost, ani proč ignoroval, že společnost nemá povolení hygieny ani krajského úřadu.

Novinář Michal Šverdík z Olomoucké Drbny navíc zjistil, že ředitel krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk, který se netajil tím, že u primátora Jury ve prospěch společnosti KoRo Medics lobboval, má ke společnosti Koro Medics blízký vztah: většinovým společníkem společnosti je jistý Jiří Rolný, partner Švamberkovy dcery.

Kauza testování na prostějovské radnici ukazuje v plné nahotě, jak fungují klientelistické struktury, a jak někteří lidé s pomocí osobních vazeb dovedou i koronavirovou situaci využít jako příležitost k vlastnímu obohacení.

Aby bylo zcela jasno - testování představuje jedno z nejúčinnějších preventivních opatření proti šíření epidemie koronaviru. Poslanci Pirátů a Starostů vládu opakovaně již během roku 2020 vyzývali k zajištění dostatečných testovacích kapacit a možnosti občanů se na přítomnost viru testovat. Jen by testování nemělo probíhat tak, že testuje měsíc založená firma něčího kamaráda, bez odbornosti, bez povolení, pochybným testem pořízeným někde za pár korun. Testování - i to ve školách - musí proběhnout kvalitními testy, které odpovídají současnému vědeckému poznání.Ing. Hana Naiclerová, MBA

zastupitelka města Prostějova