Ohlédnutí za seminářem s místopředsedou Národní sportovní agentury Romanem Brandýsem

04.10.2023

Poslanecká kancelář Hany Naiclerové se stala místem inspirace pro zástupce sportovních klubů i starosty obcí. Tématem semináře byla finanční podpora sportu.

V úterý 3. října 2023 se v mé poslanecké kanceláři v Prostějově konal seminář na téma získávání dotací od Národní sportovní agentury (NSA). Jako hlavní host dorazil místopředseda NSA Roman Brandýs, který nám představil aktuální situaci a plány do budoucna týkající se financování sportu z národních zdrojů.

Úvodem Roman Brandýs představil činnost a poslání Národní sportovní agentury. Zmínil také některé úspěchy, kterých se podařilo za relativně krátkou dobu existence dosáhnout – jako je transparentní rozdělování finančních prostředků, digitalizace agendy či větší diverzifikace podporovaných sportů.

Po jeho prezentaci následoval prostor pro dotazy z pléna. Hojně jej využili zástupci sportovních klubů z Prostějova a okolí, kteří se ptali na konkrétní podmínky čerpání dotací v jednotlivých programech. Své dotazy směřovali například na výši spoluúčasti ze strany žadatele, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria žádostí či harmonogram výzev pro příští rok. Pan Brandýs trpělivě vysvětloval a odpovídal na všechny příspěvky z publika.

Závěrem pan Brandýs ještě jednou zopakoval hlavní cíle Národní sportovní agentury do dalších let. Mezi priority bude patřit transparentní nastavení dotačních programů, digitalizace agendy kolem žádostí a vyúčtování či podpora sportování dětí a mládeže. Zmínil, že NSA je otevřená všem podnětům ze strany sportovní veřejnosti.

Celkově hodnotím seminář jako velmi zdařilý. Účast byla hojná a diskuse velmi živá. Je vidět, že problematika financování sportu z národních zdrojů je mezi sportovními kluby i zástupci municipalit velmi žhavé téma. Dotační programy NSA představují zásadní příležitost, jak zkvalitnit sportovní infrastrukturu a podmínky pro sportování v regionech.

Proto považuji za důležité, abychom se scházeli, vyměňovali si zkušenosti a společně hledali cesty k co nejefektivnějšímu čerpání dostupných prostředků. Věřím, že tento seminář byl přínosný pro všechny zúčastněné, ať už z řad zástupců sportovních klubů anebo obcí.

Ing. Hana Naiclerová, MBA

poslankyně Parlamentu České republiky